تعداد مقالات: 81
1. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد


2. ارزیابی الگوهای دسته‌بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-21

محمدحسن محمدی مظفر


3. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


5. بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


6. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش


8. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی


9. نسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازدیدگاه خواجه نصیر فیلسوف شیعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-26

روح اله مدامی؛ مهدی نجفی افرا


10. شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


11. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی


12. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری


13. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-46

سلمان قاسم نیا؛ مهدی فرمانیان


14. وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-52

امداد توران


16. ارزیابی بی‌اعتباری اشعثیات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-52

فاطمه ژیان


18. تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


19. چیستی علم سکولار و علم دینی و معیارهای آن در دیدگاه استاد مصباح و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-45

جعفر سالمی؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد مهدی سالمی


20. تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی؛ محمد غفوری نژاد


21. وقایع کربلا در یوسفیه حاج‌میرزا هادی نایینی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 51-73

پروین تاج‌بخش


22. شیوه‌های تشخیص امام در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 47-66

مصطفی صادقی


23. بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش


25. واکاوی تفسیری آیه ولایت از منظر فریقین

دوره 3، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 57-80

ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری؛ اصغر طهماسبی بلداچی