تعداد مقالات: 108
1. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی


2. نسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازدیدگاه خواجه نصیر فیلسوف شیعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-26

روح اله مدامی؛ مهدی نجفی افرا


4. بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکریم بن‌عمرو خثعمی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


5. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمد تقی رفعت نژاد


7. نقش عقل در شناخت خدا از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-24

10.22034/jis.2021.219769.1475

طاهره جوادنیا؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد حسن نادم


8. شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 6-32

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


9. اعتبار نسبی کتاب سلیم و ناشناخته‌بودن مؤلف آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 6-32

مجید ابراهیمیان کپورچال؛ محمد جاودان؛ محمدحسن محمدی مظفر


10. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد


11. ارزیابی الگوهای دسته‌بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-21

محمدحسن محمدی مظفر


12. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


13. تحلیل گفتمان انتقادی حضرت علی علیه السلام پیرامون امامت؛ با تأکید بر منابع اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

نفیسه فقیهی مقدس


14. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری


15. مبانی دلالت‌شناسی منابع نقلی در اندیشه اصولی امامیه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-51

10.22034/jis.2021.218588.1472

رضا اسفندیاری(اسلامی)


16. تحلیل جایگاه «قیاس» در فقه و فلسفه و نقد نظریه غزّالی در باب قیاس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-47

محمد ملکی؛ مرضیه نوری صفت


17. چیستی علم سکولار و علم دینی و معیارهای آن در دیدگاه استاد مصباح و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-45

جعفر سالمی؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد مهدی سالمی


18. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-46

مهدی فرمانیان؛ سلمان قاسم نیا


20. ارزیابی بی اعتباری اشعثیات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-52

فاطمه ژیان


22. وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-52

امداد توران


23. سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری از نگاه فاضل مقداد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم اسدی؛ علی الله‌بداشتی


24. تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-60

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی؛ محمد غفوری نژاد


25. سنخ‌شناسی قرائت‌ها و رویکردهای عاشورایی در عصر مشروطه و پهلوی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 34-62

سید محسن طباطبایی؛ محسن رنجبر؛ سید محمد حسینی