شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

1. نقش عقل در شناخت خدا از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 5-24

10.22034/jis.2021.219769.1475

طاهره جوادنیا؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد حسن نادم


4. اعتبارسنجی روایات کتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد

صفحه 79-108

10.22034/jis.2021.210332.1433

راهین تک فلاح؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی طرقی


5. ولایت فقیه: بررسی دیدگاه عبدالکریم حائری و انصاری

صفحه 109-131

10.22034/jis.2021.187024.1348

حمید رضا فتحی سقزچی؛ محمدجواد ارسطا؛ سید محمدصادق احمدی


8. منابع و ویژگی‌های سیره‌نگاری شیعیان در قرن ششم

صفحه 183-206

10.22034/jis.2021.197071.1380

سید محمد الحسینی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ منصور داداش نژاد؛ کیوان لولویی


12. خلود دوزخیان در جهنم از منظر آیات و روایات: بررسی دیدگاه صدرالدین شیرازی

صفحه 277-295

10.22034/jis.2021.212474.1457

محسن فداکار لنگرودی؛ سید حسن بطحایی؛ ید الله دادجو؛ رجب اکبر زاده


13. مبانی ظلم‌ستیزی در اسلام و نقش مداحان در گسترش روحیه ظلم‌ستیزی در جامعه

صفحه 297-314

10.22034/jis.2021.239682.1534

عباس حیدرزاده؛ مهدی فرمانیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حبیب حاتمی کنکبود


ابر واژگان