آمار سال 1398

عنوان

مقدار

متوسط زمان داوری

3 ماه

درصد پذیرش

7درصد

متوسط زمان بررسی اولیه مقالات

7 روز

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

صفحه 6-32

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


7. اختیار انسان از منظر فخر رازی و محمدحسین طباطبایی

صفحه 178-197

فاطمه طاهری سلطانی؛ عزیزالله افشار کرمانی


8. نقش موقوفات و نذورات در گسترش آیین‌های عاشورایی در ایران از آل‌ بویه تا صفویه

صفحه 200-222

مهتاب شورمیج؛ منصور داداش‌نژاد؛ محمد شورمیج؛ علی آقانوری


ابر واژگان