نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 15% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

1. نقش عقل در شناخت خدا از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 5-24

10.22034/jis.2021.219769.1475

طاهره جوادنیا؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد حسن نادم


4. اعتبارسنجی روایات کتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد

صفحه 79-108

10.22034/jis.2021.210332.1433

راهین تک فلاح؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی طرقی


5. ولایت فقیه: بررسی دیدگاه عبدالکریم حائری و انصاری

صفحه 109-131

10.22034/jis.2021.187024.1348

حمید رضا فتحی سقزچی؛ محمدجواد ارسطا؛ سید محمدصادق احمدی


8. منابع و ویژگی‌های سیره‌نگاری شیعیان در قرن ششم

صفحه 183-206

10.22034/jis.2021.197071.1380

سید محمد الحسینی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ منصور داداش نژاد؛ کیوان لولویی


12. خلود دوزخیان در جهنم از منظر آیات و روایات: بررسی دیدگاه صدرالدین شیرازی

صفحه 277-295

10.22034/jis.2021.212474.1457

محسن فداکار لنگرودی؛ سید حسن بطحایی؛ ید الله دادجو؛ رجب اکبر زاده


13. مبانی ظلم‌ستیزی در اسلام و نقش مداحان در گسترش روحیه ظلم‌ستیزی در جامعه

صفحه 297-314

10.22034/jis.2021.239682.1534

عباس حیدرزاده؛ مهدی فرمانیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حبیب حاتمی کنکبود


ابر واژگان