دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-330 

مقاله پژوهشی

1. اعتبار نسبی کتاب سلیم و ناشناخته‌بودن مؤلف آن

صفحه 6-32

مجید ابراهیمیان کپورچال؛ محمد جاودان؛ محمدحسن محمدی مظفر


3. الزامات رسانه‌ای تصویرسازی از منجی آخرالزمان: نفی بدیل‌سازی‌های باطل و شیطانی مدعیان

صفحه 64-95

احمد سیاح؛ حسن زارعی متین؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سید حسین شرف الدین


6. امامت و امام از منظر احمد بن محمد بن عیسی اشعری

صفحه 152-174

سید محمد شفیعی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی


8. نقش راهبردی سازواری اجتماعی امامان (ع) در استمرار حیات شیعه.

صفحه 204-237

فهیمه فرهمندپور؛ رمضان رضائی؛ محمودرضا محمددوست


10. کلام الاهی از منظر ابوالحسن اشعری و محمدحسین طباطبایی

صفحه 262-284

علی بهجتی؛ علی الله‌بداشتی؛ حمید ملک‌مکان؛ مصطفی سلطانی