نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 5-307 

مقاله پژوهشی

شیعیان امامیه به مثابه اهرم تعادل سیاسی در کویت

صفحه 5-34

10.22034/jis.2022.294369.1687

مرتضی آقامحمدی؛ محمد مسجدجامعی؛ سید ابوالحسن نواب


نقش تولا و تبرا در گسترش فرهنگ شیعی در کاشان در دوره قاجار

صفحه 85-110

10.22034/jis.2022.261288.1596

محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی؛ سید حسن قریشی؛ عباس عصمتی


بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


تحلیل آرای ابن‌تیمیه درباره امامت و خلافت امام علی (ع)

صفحه 261-278

10.22034/jis.2022.261447.1598

المان آقام اغلان‌اف؛ علی‌رضا میرزایی؛ محمدباقر قیومی


ابر واژگان