نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، دی 1402، صفحه 7-326 

سبک و سیره امام سجاد(ع) در تربیت اخلاقی

صفحه 31-56

10.22034/jis.2023.307318.1716

عنایت شریفی؛ علی فارسی مدان؛ رحمان بوالحسنی


ابر واژگان