نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 1-318 

تطور تاریخی مفهوم «اهل ‌البیت» از قرن اول تا هفتم هجری قمری

صفحه 27-56

10.22034/jis.2022.292475.1674

سلیمه سایری؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ محمدحسن نادم؛ الیاس عارف زاده


ابر واژگان