نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 1-282 

کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات

صفحه 73-96

10.22034/jis.2021.239367.1535

محمد حسین قنبری گل؛ ابراهیم ابراهیمی؛ منصور پهلوان محمد علی؛ علی حسن بگی


صورت‌بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف‌نشدن قرآن

صفحه 211-228

10.22034/jis.2021.208439.1423

سید مرتضی میرقیصری؛ علی الله‌بداشتی؛ امداد توران


ابر واژگان