کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه الاهیات، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

موضوع سلاح امام عصر (عج)  در زمان ظهور و کیفیت مقابله با سلاحِ دشمنان، خصوصاً با عنایت به تجهیز دشمنان اسلام به سلاح‌های مدرن و مخوف در قرون اخیر، اهمیتی ویژه پیدا کرده و علی‌رغم پاسخ‌هایی که در قالب کتاب‌ها و مقالات متعدد و ... داده شده، همچنان ابهاماتی دارد و از اقناع‌کنندگی تام برخوردار نیست. این مقاله با نقد بیشتر دیدگاه‌های موجود در این زمینه، پرسش اساسی فوق را بر اساس تحلیل روایی و با تکیه بر روش تحقیقِ توصیفی‌تحلیلی، پاسخ می‌دهد و اثبات می‌کند که امام عصر(عج)  علاوه بر سلاح‌هایی که به عنوان میراث نبوت و ولایت به همراه خود دارد و نیز علاوه بر بهره‌مندی از نصرت الاهی، از سلاح‌ها و تجهیزات قدرتمند و مدرن هم، که همان سلاح‌های شیعیان او است و قبل از ظهور برای ایشان آماده شده است، به منظور مقابله با سلاح دشمنان بهره خواهد برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of the Weapons of Imam Mahdi (AS) in Confronting the Weapons of the Enemies in the Age of Advent: Analysis of Narrations

نویسندگان [English]

 • mohammad hosane Ghanbari Gol 1
 • Ibrahim Ibrahimi 2
 • mansour pahlevan 3
 • ali Hasan Bagi 4
1 Student of Quran and Hadith Sciences, University of Arak, Arak, Iran
2 Full Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Quran and Hadith, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Theology, University of Arak, Arak, Iran
چکیده [English]

Considering the equipping of the enemies of Islam with modern and dreadful weapons in recent centuries, the issue of the weapon of Imam Mahdi (AS) at the time of his advent and the quality of his confrontation with the weapons of the enemies is of special importance. Despite the answers given in the form of books, articles, etc., they are still ambiguous and not fully convincing. Criticizing most of the existing views in this regard, the present article, using the descriptive-analytical method, answers the above basic question based on narrative analysis, and proves that Imam Mahdi (AS) in addition to using the weapons that he has as the legacy of prophethood and guardianship, as well as benefiting from the divine help, he will also use powerful and modern weapons and equipment, which are prepared by his Shiites before his advent, in order to confront the weapons of the enemies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • weapon
 • Imam Mahdi (AS)
 • Advent
 • Kyrgyzstan
 • Red Death
 • White Death
 • Massacre
قرآن (1373). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
نهج‌البلاغه (1414). تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت.
ابن أبی‌ الحدید، عبد الحمید بن هبة‌ الله (1404). شرح نهج البلاغة لابن أبی‌ الحدید، تحقیق و تصحیح: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ابن بابویه، محمد بن علی (1359). کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
ابن صباغ، علی بن محمد (1422). الفصول المهمة فی معرفة الائمة، تحقیق: سامی غریری، قم: دار الحدیث.
ابن عبد الوهاب، حسین (بی‌تا). عیون المعجزات، قم: مکتبة الداوری.
اربلی، علی بن عیسی (1381). کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تعلیق: هاشم رسولی، تبریز: بنی‌هاشمی.
اصفهانی، محمدتقی (1387). مکیال المکارم در فوائد دعا برای حضرت قائم j، ترجمه: مهدی حائری قزوینی، قم: مسجد مقدس جمکران.
بهاءالدین نیلی، علی بن عبد الکریم (1420). منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجّة j ، تحقیق: مؤسسة الامام الهادی j ، قم: مؤسسة الامام الهادی j.
حلی، حسن بن سلیمان بن محمد (1421). مختصر البصائر، تحقیق: مشتاق مظفر، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلی، حسن بن یوسف (1411). رجال العلامة الحلی، تحقیق: محمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف: دار الذخائر.
خصیبی، حسین بن حمدان (1419). الهدایة الکبری، بیروت: البلاغ.
خویی، سید ابوالقاسم (1409). معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، قم: دفتر آیة الله العظمی الخوئی.
دیلمی، حسن بن محمد (1412).‌ إرشاد القلوب إلی الصواب (للدیلمی)، قم: الشریف الرضی.
صدر، محمد (1412). تاریخ الغیبة الصغری، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
صفار، محمد بن حسن (1404). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم، تحقیق: محسن بن عباس‌علی کوچه‌باغی، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
طبرسی، فضل بن حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح: فضل‌الله یزدی طباطبایی، هاشم رسولی، تهران: ناصرخسرو.
طبرسی، فضل بن حسن (1390). اعلام الوری بأعلام الهدی، مقدمه: حسن خرسان، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
طوسی، محمد بن الحسن (1373). رجال الطوسی، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة.
طوسی، محمد بن الحسن (1420). فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول، تحقیق: عبد العزیز طباطبائی، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی.
طوسی، محمد بن حسن (1425). الغیبة للطوسی، تصحیح: عبادالله تهرانی و علی‌احمد ناصح، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
عیاشی، محمد بن مسعود (1380). التفسیر (تفسیر العیاشی)، تحقیق: هاشم رسولی، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله (1409). الخرائج والجرائح، قم: مؤسسة امام مهدی f.
کشی، محمد بن عمر (1409). رجال الکشی، إختیار معرفة الرجال، تحقیق: محمد بن الحسن الطوسی، حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
کورانی، علی (1430)‌. المعجم الموضوعی للاحادیث الامام المهدی j ، بیروت: دار المرتضی.
مجلسی، محمد باقر (1404)‌. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
مجلسی، محمد باقر (بی‌تا). بحار الأنوار، تحقیق: عبد الزهراء علوی، محمدباقر محمودی، بی‌جا: دار إحیاء التراث العربی.
محمدی، علی (1386). شرح منطق مظفر، قم: الامام الحسن بن علی j.
مظفر، محمدرضا (1413). المنطق، قم: فیروزآبادی.
مفید، محمد بن محمد (1372). الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تحقیق: مؤسسة آل البیت b لاحیاء التراث، قم: دار المفید.
مفید، محمد بن محمد (1413). الاختصاص، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، محمود محرمی زرندی، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.
مقدسی شافعی سلمی، یوسف بن یحیی (1428). عقد الدرر فی أخبار المنتظر j ، قم: مسجد مقدس جمکران.
مکارم شیرازی، ناصر (1384). الحکومة العالمیة للامام المهدی j ، قم: مدرسة الامام علی بن أبی طالب j.
میراحمدی، عبدالله (1398). «روایات قیام به شمشیر امام زمان j در کشاکش خوانش حقیقی یا تأویلی‌بودن»، در: پژوهش‌های مهدوی، س8، ش31، ص121-142.
نجاشی، احمد بن علی (1365). رجال النجاشی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفة.
نعمانی، محمد بن ابراهیم (1397). الغیبة للنعمانی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدوق.
یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (1995). معجم البلدان، بیروت: دار صادر.
www.porseman.com/article