دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 5-307 

مقاله پژوهشی

شیعیان امامیه به مثابه اهرم تعادل سیاسی در کویت

صفحه 5-34

10.22034/jis.2022.294369.1687

مرتضی آقامحمدی؛ محمد مسجدجامعی؛ سید ابوالحسن نواب


نقش تولا و تبرا در گسترش فرهنگ شیعی در کاشان در دوره قاجار

صفحه 85-110

10.22034/jis.2022.261288.1596

محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی؛ سید حسن قریشی؛ عباس عصمتی


بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


تحلیل آرای ابن‌تیمیه درباره امامت و خلافت امام علی (ع)

صفحه 261-278

10.22034/jis.2022.261447.1598

المان آقام اغلان‌اف؛ علی‌رضا میرزایی؛ محمدباقر قیومی