دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

صفحه 6-32

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


اختیار انسان از منظر فخر رازی و محمدحسین طباطبایی

صفحه 178-197

فاطمه طاهری سلطانی؛ عزیزالله افشار کرمانی


نقش موقوفات و نذورات در گسترش آیین‌های عاشورایی در ایران از آل‌ بویه تا صفویه

صفحه 200-222

مهتاب شورمیج؛ منصور داداش‌نژاد؛ محمد شورمیج؛ علی آقانوری