دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 1-308 
فضایل و مناقب علی (ع) در حدیقة الحقیقه سنایی

صفحه 147-173

خدابخش اسداللهی؛ بهنام فتحی؛ رامین محرمی


مبدأشناسی از دیدگاه احمد بن‌محمد بن‌عیسی اشعری

صفحه 199-219

سید محمد شفیعی؛ ابراهیم قاسمی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی


بررسی تأکیدات نهج‌البلاغه درباره حقوق اقلیت‌های دینی

صفحه 273-290

محمدمهدی شقاقی؛ جواد پنجه پور؛ احمد عابدینی