دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، دی 1402، صفحه 7-326 
سبک و سیره امام سجاد(ع) در تربیت اخلاقی

صفحه 31-56

10.22034/jis.2023.307318.1716

عنایت شریفی؛ علی فارسی مدان؛ رحمان بوالحسنی