ظرفیت‌های تقریبی احمد‌بن‌حنبل به شیعه امامیه در ساحت اندیشه و عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه الهیات ، دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی. معاون پژوهش دانشکده

چکیده

چکیده
احمد‌بن‌حنبل نگاه تکریم‌آمیزی به اهل‌بیت7 و علی7 دارد. او در کتاب روایی خود، المسند، فضایل بسیاری را از خاندان رسالت نقل کرده است. در سخنان منسوب به او در کتب شرح حال و کتب تاریخی نیز می‌توان نقل فضایل اهل بیت را مشاهده کرد. نگاه اجلالی او به اهل‌بیت: نگاهی خاص و دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای است. منزلت‌هایی که او برای اهل‌بیت: برمی‌شمرد، به اندیشه‌های شیعه امامیه نزدیک است، مانند مرجعیت علمی، فضل تقدم در بین صحابه، ولایت و موالات، معیار سنجش نفاق و ایمان، نبرد برای تأویل در ادامه نبرد برای تنزیل، هم‌ترازی با قرآن و حسرت و تنافس صحابه به جایگاه اهل‌بیت:. او همچنین در منازعه با مخالفان همواره از اهل‌بیت: جانبداری می‌کرد. در این پژوهش با اجتناب از تفسیر به‌رأی، مطالب متنوعی از او نقل و با دیدگاه شیعه تطبیق داده شده و افق‌های نزدیک آنها بازنمایی شده است. نگارنده درصدد انتساب احمدبن‌حنبل به غیر مذهب خودش نیست اما نمی‌توان از رویکردهای خاص او نیز چشم‌پوشی کرد. کتاب‌های حدیثی او به‌ویژه المسند و فضایل صحابه مرجع اصلی استناد در این پژوهش است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahmad ibn Hambal's Mental and Practical Approximation Capabilities towards Imami Shiites

نویسنده [English]

  • alireza mirzaei
استاد یار گروه الهیات ، دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی. معاون پژوهش دانشکده
چکیده [English]

Ahmad ibnHambal has a respectful view towards Ahl Al-Bayt and Ali (PBUH). He has mentioned many virtues of the prophet's progeny In his narrative books such as Almosnad and historical books which narrate his life. The nature of this action is an important measure taken towards religious proximity. However there is more to his work than narrating virtues. His glorious view of Ahl Al-Bayt is a special one with particular potentials. Virtues such as scientific authority, being prior among the followers, Vilayat and fondness, taking sides with Ahl Al-Bayt in arguments, criterion for faith and dissension, fight for Tawil in accordance with fight for Tanzil, being equal with Qoran, competition among the followers for the placement of Ahl Al-Bayt are all mentioned in his remarks which are close to Shia.In this paper with avoidance of subjective interpretation, many of his contents have been narrated and matched with a Shia interpretation. The researcher does not intend to take advantage of them but his special approach cannot be overlooked. His Hadith books, particularly Almosnad and virtues of followers are the main references in the present research.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt
  • IbnHanbal
  • proximity
  • Scientific Authority
  • Succession