ریشه‌یابی علل وقوع قیام بابائیان در آناتولی (637 ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22034/jis.2022.285764.1656

چکیده

ترکان بعد از اسلام آوردن در ماوراءالنهر بخش زیادی از عقاید دین قبلی خود را حفظ کردند. پیروزی سلجوقیان بر رومیان درنبرد ملازگرد (463 ق/ 1071 م) باعث راه یافتن ترکان و اسلام به آناتولی گردید. سکونت ترکان در آناتولی دو گونه بود: ترکان متمدن و شهرنشین آسیای مرکزی در مراکز شهری آناتولی و ترکان بیابان‌گرد نیز در روستاها و مناطق ییلاقی ساکن شدند. سیاست سلجوقیان در اسکان ترکان باعث به وجود آمدن برخوردهایی بین کوچ‌نشین‌ها و یکجانشین‌ها می‌شد. کوچ‌نشین‌ها به خاطر محروم ماندن از منابع ثروت، از دولت ناراضی گردیده و به قیام علیه سلجوقیان دست زدند. قیام بابائیان نمونه بارز این قیام‌هاست که هرچند به شکست انجامید ولی باعث تضعیف دولت سلجوقیان آناتولی گردید. این پژوهش می‌کوشد به روش توصیفی تحلیلی عوامل شکل‌گیری قیام بابائیان را بررسی کند. نگارنده در این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سؤال زیر است: الف) چه عواملی باعث وقوع قیام بابائیان گردید؟ سهم هرکدام از عوامل در بروز قیام چقدر بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها دو فرضیه مطرح‌شده است: الف) در قیام بابائیان عوامل اقتصادی و سیاسی و دینی نقش داشتند. ب) هرچند این قیام شکل دینی داشت ولی به نظر می‌رسد انگیزه اصلی قیام‌کنندگان، رسیدن به اهداف اقتصادی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rooting out the causes of the Babaian uprising in Anatolia (637 AH)

نویسنده [English]

  • Hassan Mohammadi
Departman of Moaref, Islamic Azad University, Orumiyeh, Iran
چکیده [English]

After converting to Islam in the Transoxiana, the Turks retained much of their previous religious beliefs. The victory of the Seljuks over the Romans in the battle of Malazgerd (463 AH / 1071 AD) caused the Turks and Islam to find their way to Anatolia. There were two types of Turks living in Anatolia: the urban Turks of Central Asia settled in the urban centers of Anatolia and the desert Turks also settled in the summer regions. The Seljuk policy of settling the Turks led to clashes between nomads and monogamists. The nomads revolted against the Seljuks because they were deprived of wealth. The Babaian uprising is a clear example of these uprisings that weakened the Seljuk government of Anatolia. This study tries to investigate the factors that formed the Babaian uprising. The author seeks to answer the following two questions: a) What factors caused the Babaian uprising? What was the share of each in the uprising? In response, two hypotheses have been proposed: a) Economic, political and religious factors played a role in the Babaian uprising. B) This uprising had a religious form, but the main motivation of the insurgents was to achieve economic goals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatoly
  • Roman Seljuks
  • Babaians
  • Baba Elias
  • Ghiasuddin Kaykhosrow II