صورت‌بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف‌نشدن قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استاد تمام گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

این نوشتار با روش تحلیلی‌انتقادی به مسئله تحریف قرآن و دیدگاه عالمان شیعه در باب آن پرداخته است. طبق ادعای شماری از مخالفان، شیعیان به تحریف قرآن باور دارند و از این‌رو برای این کتاب مقدسْ حجیتِ تام قائل نیستند. این در حالی است که آثار به‌جای‌مانده از قاطبه علمای شیعه در این بحث، صحیح‌نبودن این نسبت و احتمالاً بی‌صداقتی مفتریان در مطرح‌کردن این نسبت را نمایان می‌کند. چنانچه به‌تفصیل بیان خواهد شد، عالمان شیعه نه‌تنها به تحریف قرآن قائل نشده‌اند، بلکه ادله چهارگانه (قرآنی، روایی، تاریخی و عقلی) را در نفی مطلق تحریف ذکر کرده‌اند، که نگاه به سیر استدلال‌های دلالتگرِ تحریف‌نشدن قرآن، از حساسیت مداوم و اهتمام پایدارشان به این موضوع حکایت دارد. این‌چنین می‌توان ثابت کرد که رجوع شیعه به روایات ائمه (ع)، نه به معنای تضعیف منزلت قرآن، بلکه با توجه به حدیث ثقلین و صبغه تفسیری این روایات نسبت به کلام‌الله، خود دلیلی بر تحریف‌نشدن آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of the Arguments of Shiite Scholars on the Integrity of the Quran

نویسندگان [English]

  • seyed morteza mirgheysari 1
  • Ali Allah-bedashti 2
  • emdad turan 3
1 PhD Student in Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Full Professor, Department of Philosophy and Theology, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Shiite Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

This article, using the critical analytical method, deals with the issue of alteration of the Quran and the views of Shiite scholars on it. According to a number of opponents, the Shiites believe in the alteration of the Quran and therefore do not give full authority to this holy book. However, the works left by the majority of Shiite scholars on this subject show the falsity of this claim and possibly the dishonesty of those who made this slander. As will be explained in detail, Shiite scholars not only did not believe in distorting the Quran, but also mentioned four arguments (Quranic, narrative, historical and intellectual) in the absolute negation of distortion, which, given the development of the arguments implying the non-distortion of the Quran, indicate their constant sensitivity and concern for this issue. Thus, it can be proved that the Shiite reference to the narrations of the Imams (AS) does not mean weakening the status of the Quran, but according to the hadith of Saghalayn (two weighty things) and the interpretive nature of such narrations in relation to the word of God, their reference is itself a reason for the integrity of the Quran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • distortion of the Quran
  • Divine Traditions
  • Shia
  • Rule of Grace
  • revelation
قرآن کریم.
ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم (1406). منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق: محمد رشاد سالم، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة.
ابن‌حزم‌، ابو محمد علی‌ بن ‌احمد (بی‌تا). الفصل فی الملل والهواء والنحل، بیروت: منشورات دار الافاق الجدیدة.
ابن طاوس، علی بن موسی (۱۳۶۹). سعد السعود، النجف: المطبعة الحیدریة.
ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴). لسان العرب، بیروت: دار صادر.
بلاغی، محمد جواد (بی‌تا). آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: دار احیاء التراث العربی.
حسینی میلانی، سید علی (۱۴۱۰). التحقیق فی نفی التحریف، قم: دار القرآن الکریم.
الحلی، یوسف بن مطهر (۱۳۳۳). منتهی المطلب، مقابله: حسن پیش‌نماز، تبریز: حاج‌احمد.
الحلی، یوسف بن مطهر (بی‌تا). اجوبة المسائل المتهانبة، بی‌جا: بی‌نا.
خرمشاهی، بهاء‌الدین (۱۳۷۷). دانش‌نامه قرآن و قرآن‌پژوهی، تهران: ناهید.
الصدوق، محمد بن علی (بی‌تا). الاعتقادات، تحقیق: عصام عبد السید، بی‌جا: بی‌نا.
طبرسی، فضل بن حسن (بی‌تا). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار العلوم.
طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۹). التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد حبیب قصیر العاملی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
فیومی، احمد بن محمد (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة العلمیة.
المفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳). مصنفات الشیخ المفید، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، الطبعة الاولی.
المفید، محمد بن محمد (1414). اوائل المقالات، بیروت: دار المفید، الطبعة الثانیة.
الموسوی الخوئی، أبوالقاسم (۱۳۹۵). البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع.
هیثمی، احمد بن محمد (۱۴۱۷). الصواعق المحرقة علی اهل الرفض والضلال والزندقة، التحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله الترکی و کامل محمد الخراظ، بیروت: مؤسسة الرسالة.