نقدی بر شبهات فیصل نور درباره نصوص امامت امام هادی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف، گرایش مبانی نظری اسلام، دانشگاه معارف

2 دانشیار گروه کلام اسلامی، جامعة المصطفی (ص) العالمیة

چکیده

چکیده
مسئله «نص» از مباحث مهم امامت به شمار می‌آید. شیعیان دوازده‌امامی، بر اساس نصوص فراوان و معتبری که در منابع روایی شیعه و اهل سنت آمده معتقدند پیامبر اکرم (ص) دوازده نفر را که به نام مشخص شده‌اند، از جانب خداوند سبحان به عنوان جانشینان و امامان پس از خود معرفی کرده و پیروی از آنها را بر مردم لازم دانسته است. الامامة والنص نام کتابی است که نویسنده وهابی آن «فیصل‌ نور» در باب اول آن، با استناد به روایات شیعه و توهّم تعارض آن با نصوص امامت، همه آن نصوص را نامعتبر و مجعول دانسته است. وی در قسمتی از این اثر خود، پس از نقل روایاتی که حاکی از جهل و بی‌اطلاعی یاران امام هادی (ع) از جانشینی امام حسن عسکری (ع) است، فقدان نصوص امامت را نتیجه گرفته است. این نوشتار، ضمن توصیف و ترسیم تصویری واقعی از دوران امامت امام هادی (ع) و تحلیل روایی شبهه مزبور، نشان می‌دهد که عواملی همچون منع تدوین حدیث، فضای خفقان دوران امام هادی (ع)، وجود برخی شبهات درباره صفات امام و سرانجام، میل رسیدن به قدرت و ثروت، باعث جهل یا انحراف گروهی از شیعیان شده و همین امر، توهّم فقدان نصوص امامت را موجب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Faisal Noor`s Demurs on the Clearly Quoted Statements of Imam Hadi`s Imamate

نویسندگان [English]

  • Saeed Resalati 1
  • Ezzoddin Rezanejad 2
1 PhD student in Islamic sciences, Islamic Ma`aref University
2 Associate professor, Department of Islamic theology, Almostafa International University
چکیده [English]

There may be found such a number of clear quoted texts referring to twelve Imams` imamat that on which one can easily claim tawator. Of such quotes one may find in Sunni sources also. On such quotes Imamiyyah claims that the Prophet`s substitutes include twelve people of his household divinely appointed to imamate and introduced by Prophet to people. Faisal Noor, a vahhabi writer, in his work, Alemamah wa an-Nass, has denied all such quotes and has tried to prove his claim based on Shiite sources. In some part of the work, he has focused on Imam Hadi (a) and, having quoted some traditions in the field, concluded that there has been no clear quote on the problem of imamate at all and the traditions documented by Imamiyyah have been made by Shiite scholars, years after the time of Prophet and Imams. This paper has criticized the claim and has shown that opposing hadith-writing, the cruel climate of Imam Hadi era and some demurs on Imam`s qualities as well as the state of power-seeking have misled some Shiites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faisal Noor
  • Imamate Clear Quotes
  • contradiction
  • Imam Hadi
  • Mohmmad
  • Ja`far
منابع
قرآن کریم.
ابن ابی الحدید، عبد الحمید هبة الله (1404). شرح نهج البلاغة، محقق: ابراهیم محمد ابوالفضل، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
ابن الاثیر (1399). الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
ابن الاثیر (1367). النهایة فی غریب الحدیث والأثر، محقق/ مصحح: محمود محمد طناحی، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم.
ابن حنبل، احمد (1416). المسند، قاهرة: دار الحدیث.
ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی (1379). مناقب آل ابی طالب (ع)، قم: نشر علامه، چاپ اول.
ابن قولویه، جعفر بن محمد (1356). کامل الزیارات، محقق/ مصحح: عبدالحسین الامینی، نجف: دار المرتضویة، الطبعة الاولی.
ابوداود، سلیمان بن اشعث (1410). سنن ابی داود، تحقیق: سعید محمد اللحام، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی.
ابوریه، محمود (بی‌تا). اضواء علی السنة المحمدیه، بیروت: مؤسسة اعلمی للمطبوعات.
ابویعلی الموصلی، احمد بن علی (بی‌تا). مسند ابی یعلی، تحقیق: حسین سلیم الاسد، بی‌جا: انتشارات دار المأمون للتراث.
احمدی میانجی، علی (1419). مکاتیب الرسول (ص)، قم: دار الحدیث، چاپ اول.
اربلی، علی بن عیسی (1381). کشف الغمة فی معرفة الأئمة، محقق/ مصحح: سید هاشم رسولی محلاتی، تبریز: بنی‌هاشمی، چاپ اول.
الاصفهانی، ابوالفرج (1385). مقاتل الطالبیین، نجف: منشورات المکتبة الحیدریة.
امینی، عبدالحسین (1416). الغدیر، قم: مرکز الغدیر، چاپ اول.
البخاری، محمد بن اسماعیل (1401). صحیح البخاری، بیروت: انتشارات دار الفکر.
البغدادی، خطیب (بی‌تا). تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العربی.
الترمذی، محمد بن عیسی (1403). سنن ترمذی، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: انتشارات دار الفکر، الطبعة الثانیة.
الحر العاملی، محمد بن حسن (1425). اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، بیروت: اعلمی، الطبعة الاولی.
الحسینی الزبیدی، محمد مرتضی (1414). تاج العروس من ‌جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی.
حلی، یوسف بن مطهر (1379). منهاج الکرامة، تحقیق: عبدالرحیم مبارک، مشهد: انتشارات تاسوعا، چاپ اول.
الحموینی، ابراهیم بن محمد (1398). فرائد السمطین، تصحیح: باقر المحمودی، بیروت: مؤسسة محمودی، الطبعة الاولی.
الخصیبی، حسین بن حمدان (1419). الهدایة الکبری، بیروت: انتشارات البلاغ.
الخوارزمی، موفق بن احمد (بی‌تا). مقتل الحسین (ع)، تحقیق و تعلیق: محمد السماوی، قم: مکتبة المفید.
الدارمی، عبدالله (بی‌تا). سنن الدارمی، دمشق: انتشارات مطبعة الحدیثة.
الذهبی، محمد بن احمد بن عثمان (1419). تذکرة الحفاظ، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة.
رسالتی، سعید؛ رضانژاد، عزالدین (1394). «بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور»، در: شیعه‌پژوهی، س1، ش4، ص39-62.
سبحانی، جعفر (گوناگون). الملل والنحل، قم: مؤسسه نشر اسلامی- مؤسسه امام صادق (ع).
شریف القرشی، باقر (1408). حیاة الامام الهادی (ع)، بیروت: دار الاضواء، الطبعة الاولی.
شهرستانی، علی (1418). منع تدوین الحدیث: اسباب و نتائج، قم: یاران.
صدوق، محمد بن علی (1362). الخصال، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول.
صدوق، محمد بن علی (1376). الأمالی، تهران: کتابچی، چاپ ششم.
صدوق، محمد بن علی (1378). عیون أخبار الرضا (ع)، تحقیق: مهدی حسینی لاجوردی، تهران: انتشارات جهان، چاپ اول.
صدوق، محمد بن علی (1395). کمال الدین و تمام النعمة، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.
صدوق، محمد بن علی (1398). التوحید، قم: جامعهٔ مدرسین، چاپ اول.
صدوق، محمد بن علی (1413). من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
صفار، محمد بن حسن (1404). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص)، محقق/ مصحح: محسن بن عباس‌علی کوچه باغی، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم.
الطبرانی، سلیمان بن احمد (بی­تا). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی عبد المجید، بی­جا: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثانیة.
طبرسی، فضل بن حسن (1390). إعلام الوری بأعلام الهدی، تهران: اسلامیه، چاپ سوم.
طوسی، محمد بن حسن (1348). اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی)، تصحیح و تعلیق: حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد.
الطوسی، محمد بن حسن (1381). رجال، تصحیح و تعلیق: سید محمد صادق البحر العلوم، نجف: انتشارات حیدریه، الطبعة الاولی.
طوسی، محمد بن حسن (1411). الغیبة، تحقیق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: انتشارات مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول.
عسگری، سید مرتضی (1388). معالم المدرستین، تهران: انتشارات دانشکده اصول دین.
القندوزی الحنفی، الشیخ سلیمان (1418). ینابیع المودة، بیروت: مؤسسة اعلمی.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
المجلسی، محمد باقر (1403). بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثانیة.
مفید، محمد بن محمد (1413). الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، محقق: مؤسسة آل البیت (ع)، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول.
نعمانی، محمد بن ابراهیم (1397). الغیبة، محقق/ مصحح: علی‌اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چاپ اول.
النوبختی، حسن بن موسی (1404). فرق الشیعة، بیروت: دار الاضواء، الطبعة الثانیة.
النور، فیصل‌ (1425). الامامة والنص، یمن: انتشارات دار الصدیق.
النیشابوری، مسلم بن حجاج (1972). الصحیح، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
النیشابوری، مسلم بن حجاج (بی‌تا). الصحیح، بیروت: دار الفکر.