مواجهه امام حسن عسکری(ع) با معضلات فکری و معرفتی رایج در سامراء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا (س)، رشته تاریخ ، سطح سه

2 عضو گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

10.22034/jis.2024.351652.1827

چکیده

امام حسن عسکری(ع) همچون سایر ائمه در کنار توجه به امتداد حیات مادی و معنوی بشریت، از رویدادها، فرصت ها و تهدیدهای پیرامونی و عصری خود نیز غافل نبوده و مجموعه ای از اقدامات و راهکارها را ناظر به آن اتخاذ می نموده اند. این تحقیق با تکیه بر منابع تاریخی و حدیثی و با روش توصیفی-تحلیلی پس از گزارش اجمالی از معضلات فکری و معرفتی رایج در شهر سامراء، در صدد پاسخ به این پرسش است که امام حسن عسکری(ع) با وجود محدودیت‌های فراگیر، چه اقدامات، مواضع و تدابیری را در قبال این معضلات اتخاذ نموده‌اند. مبتنی بر این تحقیق چنین به نظر می‌رسد که امام حسن عسکری(ع) با تاکید بر اصول اعتقادی همچون توحید، پرهیز از افراط گرایی و غلو، تسامح و بردباری، آگاه نمودن جامعه از ترفندهای منحرفان، اعزام عالمان دینی به جوامع آسیب دیده و پاسخگویی به سوالات دینی رسالت خود در صیانت از تعالیم و آموزه‌های دینی و اعتقادی را به انجام رساندند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imam Hasan Askari's (a.s.) encounter with common intellectual and epistemological problems in Samarra

نویسندگان [English]

  • fateme alipur 1
  • hamed qaraati 2
1 j.z- tarihk
2 عضو گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع)
چکیده [English]

Imam Hasan Askari (a.s.) like other imams, in addition to paying attention to the extension of the material and spiritual life of humanity, was not oblivious to the events, opportunities and threats of his time and surroundings and adopted a series of measures and strategies to take care of it. This research, relying on historical and hadith sources and with a descriptive-analytical method, after a brief report of common intellectual and epistemological problems in the city of Samarra, aims to answer the question that Imam Hassan Askari (a.s.) despite the pervasive limitations, What actions, positions and measures have they adopted in relation to these problems? Based on this research, it seems that Imam Hassan Askari (a.s.) by emphasizing the principles of belief such as monotheism, avoiding extremism and exaggeration, tolerance and tolerance, informing the society about the tricks of deviants, sending religious scholars to the affected communities. And answering religious questions, they fulfilled their mission in protecting religious and religious teachings and doctrines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hasan bin Ali (a.s.)
  • confrontation
  • intellectual problems
  • Samarra
  • epistemological deviation