نقش امام عسکری‏ علیه‌السلام‌ در نهادینه کردن فریضه خمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت

10.22034/jis.2024.351151.1845

چکیده

در این مقاله، با استناد به شواهد تاریخی و روایات برجا مانده از امام عسکری (ع)، ‏)، تحلیلی از ‏نقش ایشان در نهادینه سازی خمس در جامعه شیعه ارائه می شود،این در حالی است که ‏فریضه ‏خمس با چالش های مختلفی مواجه شده بود ، ‏محورهایی که براساس روایات موجود می توان ‏گفت که امام در زمینه فریضه خمس، در آن نقش ‏آفرینی کرده به قرار زیر است:‏

تأکید بر فلسفه وجوب خمس، تأکید برفراگیر بودن گستره خمس(شمولی بودن وجوب پرداخت ‏خمس نسبت به درآمدها)، تأکید عملی بر وجوب خمس، بیان عملی موارد مصرف خمس با مصرف ‏آن در میان نیازمندان بنی هاشم و رسیدگی به شبکه وکالت به عنوان ابزار و کارگزاران اداره امور ‏تشیع از سوی امام.‏

‏ با توجه به اتهام بی سابقه و بی مستند بودن خمس گرفتن از منابعی به جز غنائم جنگی از جمله ‏ارباح مکاسب و نپرداختن به این مسئله به تفکیک تلاش هرکدام از ائمه شیعه(ع) براساس تحلیل ‏تاریخی ادوار خمس، تبیین این تحولات از زاویه امامت امام عسکری، دستاورد جدیدی است که ‏در پژوهش های قبلی یافت نمی شود و از نوآوری های این مقاله است که به شیوه تحلیلی تاریخی ‏و حدیثی بدست آمده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Imam Askari in the establishment of Khums culture

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD SAEID NEJATI
Member of the History and Biography Department of Hajj and Pilgrimage Research Institute
چکیده [English]

The role of Imam Askari in the establishment of Khum‏,‏s culture‏ ‏is presented in this ‎article based on the historical evidence and narrations left by the Imam. According to the ‎available narrations, the fields in which Imam al-'Askari played a role regarding the religious ‎duty of khums are as follows: emphasis on the philosophy of khums obligation; emphasis on the ‎comprehensiveness of the scope of khums (comprehensiveness of the obligation to pay khums ‎according to income); practical emphasis on khums obligation; practical expression of the use of ‎khums by distributing it among the needy of Banu Hāshim; and dealing with an attorney network ‎as a tool and the agents of the administration of Shiites’ affairs by the Imam Given the ‎unprecedented and undocumented charge of taking khums from sources other than war spoils, ‎including earnings of business, and the lack of addressing this issue according to the efforts of ‎the Shiite Imams based on the historical analysis of khums periods, addressing these ‎developments from the perspective of the Imamate of Imam al-'Askari is a new achievement ‎that is not found in previous research; this discussion is also one of the innovations of this article, ‎obtained through historical and ḥadīth analyses.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization and Imam Askari&lrm
  • : khums, Imam al-'
  • Askari (as), khums of earnings, khums of income