اقدامات مادر امام عسکری(ع) در مواجهه با فعالیت های سیاسی جعفر کذاب پس از شهادت امام عسکری(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه

10.22034/jis.2024.351111.1823

چکیده

جامعه شیعی پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)(م260 ق) با تهدیدها و چالش هایی مواجه شد و به همین جهت، اصطلاح «عصر حیرت» به این دوران اطلاق شد. از جمله تهدیدهای بحران زا وجود جعفر کذاب و ادعای امامت وی بود. گرچه به اوضاع سیاسی این عصرپرداخته شده، اما نوع اقدامات و تقابل مادر امام عسکری(ع) در برابر رفتارهای جعفر تا کنون مغفول مانده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی متقدم در صدد بررسی اقدامات مادر امام(ع) در مواجهه با رفتارهای سیاسی جعفر کذاب پس از شهادت امام عسکری(ع) است. بر اساس یافته ها، امامیه پس از شهادت امام عسکری(ع) با چالش هایی مانند اعتقاد و پیروی از امام ناشناخته و ناپیدا، عدم وصیت آشکار امام عسکری(ع) و ادعای امامت جعفر مواجه شد که دو مورد اول زمینه موفقیت جعفر را در رسیدن به اهدافش هموار می ساخت. مادر امام(ع) با اقداماتی چون شتاب در بازگشت به سامرا پس از شهادت امام(ع)، مقابله با ادعای امامت جعفر با قرار دادن امام زمان در برابر او و خنثی کردن آن با ادعای وصیت و ادعای میراث و پاسخگویی به شیعیان و رفع تحیر موجب شکست جعفر در برنامه های سیاسی و اقتصادی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The footsteps of Imam askary’ s mother oppositely Jafar ‘s political plans after Imam askary,s martyrdom

نویسنده [English]

  • nahid tayyebi
lecture
چکیده [English]

Shia,s society encountered with a lot of the challenge after Imam askary,s martyrdom and for this respect was called The age of astonishment. Jafar al Kazab's poletical, social and economical plans and his pretension for Imamat was one of the challengs that Shia,s society accosted and could not solve their problems and they had not any answer for their questions so that their Imam was invisiable and many people hadn't seen and knwone their Imam zaman .The poletic and social roles of Imam al askary’ s mother oppositely Jafar was very important. According to this research, Hodaith, Imam al askary’ s mother with returnhng in Samera after she receive the news about Imam askary,s martyrdom counteracting front Jafar ‘s pretension and her asking for the will and inheritance and asking to shias questions about Imam mahdi and trying for untangling every astonishment could defect Jafar ‘s political and economical plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam askary"
  • Imam askary&rsquo
  • mother"
  • Hodaith"
  • Imam mahdi "
  • Jafar al Kazab"
  • "
  • year 260 AH