بررسی ادلۀ نقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت میان خداوند و مخلوقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22034/jis.2024.350718.1819

چکیده

معتقدین به الهیات سلبی هر گونه سنخیتی میان خداوند و مخلوقاتش را انکار می‌کنند و معتقدند که ما صرفا می‌توانیم بفهمیم که خداوند چه نیست، نه اینکه چه هست، اما معتقدین به الهیات ایجابی، درک ایجابی را نیز در شناخت خداوند دخیل می‌دانند. قاضی سعید قمی معتقد است که الهیات سلبی (یعنی امتناع تعلق هر گونه درک ایجابی به خداوند و سلب هر گونه صفتی از او) از مسلّمات مکتب اهل بیت (ع) است، اما به نظر می‌رسد که ظهور مورد ادعای وی، ظهور بدوی برخی از روایات است که با اندکی دقت در قرائن متصل و منفصل قابل رفع است؛ بررسی جامع نشان می‌دهد که در روایات فقط امکان تعلق معرفت تفصیلی و اکتناهی و إحاطی به خداوند نفی شده است، نه معرفت ایجابی اجمالی. روایات ظاهر در نفی هر گونه صفتی از خداوند نیز صرفا صفات زائد و حادث را از خداوند سلب می‌کنند، نه هر صفتی را.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qazi Saʽid Qomi's Negation of Congruity between God and Creatures through Revealed Evidence

نویسندگان [English]

  • javad nazari
  • shamsollah seraj
  • , majid ziaei
Islamic theology and philosophy, Islamic theology and education, Ilam university, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Those who believe in negative theology argue that there is no congruity between God and the creatures and our understanding can grasp only what He may not be rather than what He may be. In contrast, those who believe in positive theology (cataphatic theology) also address what the divine is believed to be. Saʽid Qomi believes that negative theology (i.e., the negation of positive theology and any divine attributes) is based on Shi'a principles. However, his claimed manifestation (zohur: implication of word (lafz) about the intended meaning) is seemingly based on primitive (badvi; uncertain) manifestation of some tradition narratives (rivāyāt) that can be rejected through contemplation about the connected and disconnected evidence. A detailed analysis shows that the narratives only negate the possibility of attributing certain (tafsili), essential (ektenahi), and full (ehati) knowledge to God, not positive uncertain (ijmali) knowledge. Meanwhile, narratives manifesting negation of divine attributes only deny redundant and created attributes, not any attribute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negation of congruity
  • negation of attributes
  • objectivity of essence and attributes
  • negative theology
  • Qazi Saʽid Qomi