گونه شناسی رویکرد علمای اصولی شیعه در مقابل بابیه درعصرناصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان عقیذتی سیاسی ارتش

2 رییس موسسه تاریخ معاصر ایران

3 استادیار دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jis.2024.344844.1811

چکیده

آیین بابی (بیانی) یا بابیت به دینی گفته می‌شود که در سال 1260-قمری توسط سید علی‌محمد شیرازی در ایران پدید آمد واز تمام مناطق و اصناف و طبقات مختلف ایران پیروانی را به خود جذب کرد (بهاءالله در قرآن، ص 146) او در سال 1260 ق در سن 25 سالگی ادعای بابیت کرد (اشتهاردی، ارمغان استعمار، ص 64) و بعد از مدت کمی در کنار کعبه خانه خدا ادعای مهدویت و سپس ادعای نبوت ونیز ادعای خدایی نمود (فضائی، بابیگری وبهائیگری، ص 92) ادعاهای باب در آن زمان انحرافاتی را برای جهان اسلام به وجود آورد و باعث شد که علما در برابر او واکنش نشان دهند ما در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که نحوه واکنش علما در مقابله با جریان بابیه چگونه بوده. ابزار ما در پیدایش این نتیجه جامعه آماری هدفمند اشباء شده است که درک نادرست از آموزه‌های دینی مانند قیام امام مهدی (ع) و بحث انتظار فرج و خرافه‌پرستی فقر اقتصادی، ضعف فرهنگی و مسائل اجتماعی چون بی‌سوادی اکثر مردم را علت پیدایش بابیه دانسته و نیز چگونگی مقابله علما در آن زمان نسبت به نقش بابیه در تحریک جامعه وجذب عمومی مردم به آئین باب را مختلف می‌داند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the approach of Shiite fundamentalist scholars against Babieh in the Nasserite era

نویسندگان [English]

  • seyed hosein hoseini 1
  • موسی حقانی 2
  • seyed. Mohammad Hosseini 3
1 The political organization of the army
2 رییس موسسه تاریخ معاصر ایران
3 Assistant Professor, Faculty of History, University of Religions and Religions
چکیده [English]

Babi (expression) or Babi is a religion that originated in Iran in 1260 AH by Seyyed Ali Mohammad Shirazi and attracted followers from all regions, guilds and different classes of Iran (Bahا'u'll درh in the Qur'an, p. 146). In 1260 AH, at the age of 25, he claimed Babbitt (Eshtehardi, the gift of colonialism, p. 64) and after a short time next to the Kaaba of the House of God, he claimed Mahdism and then also claimed prophecy (Fada'i, Babigari and Bahها'گریs, p. 92). At that time, he created deviations for the Islamic world and caused the ulema to react against him. In this article, we seek to answer the question of how the ulema reacted to the Babiyya current. Our tool in the emergence of this result is the purposeful statistical community is saturated that misunderstanding of religious teachings such as the uprising of Imam Mahdi (AS) and the discussion of waiting for vulgarity and superstition, economic poverty, cultural weakness and social issues such as illiteracy are the cause of Babia. How the ulema at that time confronted Babi's role in inciting society and public attraction to the Bab's religion is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species
  • Cognition
  • Scholars
  • Principles
  • Babies