دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی و نقد کتاب :" دوازده معصوم، امامان وبنای تشیع " نوشته متیو پیرس دین شناس کالج سنتر(هاروارد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.243147.1550

زهراء مسافر؛ حسین عبدالمحمدی؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد زرقانی


نقش کمیت بن زید اسدی در گسترش علاقه به اهل بیت ومکتب آنان با تأکید بر قصیده «هاشمیات»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.250599.1574

حمیدرضا بیگدلی؛ علی آقانوری؛ محمدهادی یوسفی غروی


بررسی وارزیابی نظریه رأی در افعال الهی از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.261630.1601

علاء تبریزیان؛ رضا برنجکار؛ محمد رنجبر حسینی


دیدگاه‌ یافعی در کتاب مرآه الجنان نسبت به جانشینی پیامبر (ص) و جانشینان وی (خلفای سه-گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.263305.1605

حسن فاطمی؛ یوسف غضبانی؛ محمد سوری


متدولوژی پژوهش در عرصه شیعه شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.265961.1612

سعید جازاری معمویی


تحلیل محتوا ادعیه امامان معصوم (ع) با تاکید بر کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.271060.1620

سید محمد باقر حجتی؛ راهین تک فلاح


قاعده لطف و جایگاه آن در اثبات وجوب بعثت انبیاء و نصب امام از منظر متکلمان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.273073.1621

علیرضا عبدالرحیمی؛ مهدی دهباشی؛ سید حسین واعظی


ریشه‌یابی علل وقوع قیام بابائیان در آناتولی (637 ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.285764.1656

حسن محمدی


اعتبارسنجی سندی روایات تفسیری در منابع امامیه با تأکید بر قصه‌ی عذاب قوم حضرت نوح علیه‌السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.291579.1672

علی الماسی؛ اعظم ترابی


روش‌شناسی فرهاد دفتری در عقیده نگاری فرقه اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.292798.1677

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


تطور تاریخی مفهوم اهل‌البیت از قرن اول تا هفتم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.292475.1674

سلیمه سایری؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ محمدحسن نادم؛ الیاس عارف زاده


نقد ادعای «فواز بن احمد بن علی رضوان» درباره‌ی تعارض روایات شیعی مربوط به تعداد ائمه (علیهم‌السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.302026.1699

حسن زرنوشه فراهانی؛ الهه حاج اسماعیل لواسانی