موضوعات = اعتقادات شیعه امامیه
قاعده لطف و جایگاه آن در اثبات وجوب بعثت انبیا و نصب امام از منظر متکلمان شیعه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 5-25

10.22034/jis.2022.273073.1621

علیرضا عبدالرحیمی؛ مهدی دهباشی؛ سید حسین واعظی


بررسی و نقد کتاب دوازده انسان معصوم، امامان و بنای تشیع اثر متیو پیرس

دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 83-117

10.22034/jis.2022.243147.1550

حسین عبدالمحمدی؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد زرقانی؛ زهراء مسافر


نظریه رأی در افعال الاهی: بررسی و ارزیابی دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 173-186

10.22034/jis.2022.261630.1601

رضا برنجکار؛ محمد رنجبر حسینی؛ علاء تبریزیان


روش‌شناسی فرهاد دفتری در عقیده‌نگاری فرقه اسماعیلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 187-210

10.22034/jis.2022.292798.1677

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


اثبات همانندی حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) در وجوب اطاعت در منابع فریقین

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 63-84

10.22034/jis.2022.247185.1566

سید محمد مرتضوی؛ امین‌الله شاکری موحد؛ سید حسین سیدموسوی


بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


مصارف وقف در عصر ایلخانان با توجه به اوضاع و احوال مذهبی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 185-208

10.22034/jis.2022.295418.1693

مسعود یزدی؛ محمدرسول آهنگران؛ حسین رجبی


بررسی دیدگاه مؤلف تبصرة الإخوان در بیان اکبریت قرآن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 209-232

10.22034/jis.2022.251411.1576

زهرا خسروجردی؛ حبیب‌الله عظیمی؛ علی‌رضا باقر


تحلیل آرای ابن‌تیمیه درباره امامت و خلافت امام علی (ع)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 261-278

10.22034/jis.2022.261447.1598

المان آقام اغلان‌اف؛ علی‌رضا میرزایی؛ محمدباقر قیومی