موضوعات = تاریخ شیعه امامیه
ریشه‌یابی علل وقوع قیام بابائیان در آناتولی (637 ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.285764.1656

حسن محمدی


تطور تاریخی مفهوم اهل‌البیت از قرن اول تا هفتم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/jis.2022.292475.1674

سلیمه سایری؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ محمدحسن نادم؛ الیاس عارف زاده


نقش تولا و تبرا در گسترش فرهنگ شیعی در کاشان در دوره قاجار

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 85-110

10.22034/jis.2022.261288.1596

محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی؛ سید حسن قریشی؛ عباس عصمتی


بازشناسی تاریخی سیر تطور معنای اصطلاح «رافضه» در سه سده نخست هجری

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 141-162

10.22034/jis.2022.260257.1594

حیدر دباغی؛ علی آقانوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی