کلیدواژه‌ها = امام علی (ع)
بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


تحلیل آرای ابن‌تیمیه درباره امامت و خلافت امام علی (ع)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 261-278

10.22034/jis.2022.261447.1598

المان آقام اغلان‌اف؛ علی‌رضا میرزایی؛ محمدباقر قیومی


صمدیت حق تعالی از بُعد توحیدشناختی در نگاه عرفانی امام علی(ع)

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 97-118

روح اله جعفری؛ رضا الهی منش