کلیدواژه‌ها = عترت
بررسی دیدگاه مؤلف تبصرة الإخوان در بیان اکبریت قرآن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 209-232

10.22034/jis.2022.251411.1576

زهرا خسروجردی؛ حبیب‌الله عظیمی؛ علی‌رضا باقر