کلیدواژه‌ها = امامان معصوم
بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری