نویسنده = امداد توران
بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول

دوره 8، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.22034/jis.2022.242981.1549

طاهره اسلامی علی‌آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری‌نژاد


صورت‌بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف‌نشدن قرآن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 211-228

10.22034/jis.2021.208439.1423

سید مرتضی میرقیصری؛ علی الله‌بداشتی؛ امداد توران


معیار وحدت و پیوستگی وجودی انسان در عوالم مختلف از دیدگاه فیاض لاهیجی و موسوی خمینی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 25-44

10.22034/jis.2021.241969.1547

رقیه حق شناس؛ مصطفی جعفرطیاری دهاقانی؛ امداد توران