نویسنده = مرادخانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی «روزگار مهدیان» با رویکرد احمد بصری در اخبار خاصه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

احمد مرادخانی؛ سید مرتضی میرسراجی