نویسنده = ملک‌مکان، حمید
تعداد مقالات: 1
1. حقیقت وحی و کلام الاهی: از کلام نفسی تا تبیین فلسفی طباطبایی و جوادی آملی از آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

سلمان قاسم نیا؛ حمید ملک‌مکان