نویسنده = باقرزاده، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 1
1. یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-78

عبدالرحمن باقرزاده؛ زینب السادات حسینی