نویسنده = سجادی‌پور، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقش آموزه وساطت فیض در تبیین روایات جری و تطبیق از دیدگاه مفسران امامی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 107-130

حسن سجادی‌پور؛ مهدی عزیزان