نویسنده = هادی‌منش، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل‌بیت (ع)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 47-72

علی آقانوری؛ ابوالفضل هادی‌منش