نویسنده = فرمانیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. حشر اکبر از نگاه فریقین، با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-46

سلمان قاسم نیا؛ مهدی فرمانیان