نویسنده = نصیری، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی اوصاف الاهی از منظر روایات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 109-123

اکرم علی‌بیگی‌نژاد؛ علی‌اکبر نصیری