نویسنده = نوری، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری