نویسنده = غفوری‌نژاد، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 9-26

سید علی اصغر مسعودی؛ محمد غفوری‌نژاد


2. جایگاه فطرت در اندیشه‌های صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-29

محمد غفوری‌نژاد