نویسنده = شوشتری، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اعتبار مقاصد شریعت در آثار فقهای امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-146

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی


2. کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 99-114

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری‌مقدم