دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. امامت و امام از منظر احمد بن محمد بن عیسی اشعری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

سید محمد شفیعی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی


2. اعتبار نسبی کتاب سلیم و ناشناخته‌بودن مؤلف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

مجید ابراهیمیان کپورچال؛ محمد جاودان؛ محمدحسن محمدی مظفر


3. بررسی و نقد تقریرات ملاهادی سبزواری از برهان صدیقین از منظر متأخرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

مهدی نجفی افرا؛ علی فرهمند پویا


4. بررسی و تحلیل منطقی توحید در نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

آیسودا هاشم پور؛ عبدالعلی شکر


5. کلام الاهی از منظر ابوالحسن اشعری و محمدحسین طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

علی بهجتی؛ علی الله‌بداشتی؛ حمید ملک‌مکان؛ مصطفی سلطانی


6. سنخ‌شناسی قرائت‌ها و رویکردهای عاشورایی در عصر مشروطه و پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

سید محسن طباطبایی؛ محسن رنجبر؛ سیدمحمد حسینی


7. انسان‌وارانگاری صفات خدا: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ابوالحسن اشعری و ابن‌تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

ام البنین حیدری امین؛ میثم توکلی بینا؛ Mohammad رنجبر حسینی


8. راهبردهای‌ فرهنگی، ائمه ‌شیعه، استمرار حیات ‌شیعه، سازواری اجتماعی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

محمودرضا محمددوست؛ فهیمه فرهمندپور؛ رمضان رضائی


9. برهان صدیقین ملاهادی سبزواری: بررسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

محمد حسین مختاری


10. الزامات رسانه‌ای تصویرسازی از منجی آخرالزمان: نفی بدیل‌سازی‌های باطل و شیطانی مدعیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

احمد سیاح؛ حسن زارعی متین؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سید حسین شرف الدین


11. رهیافت تاریخی بر چرایی تفاوت گزارش سیره‌نویسان نخستین: بررسی رخداد مباهله در سیره ابن‌هشام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

زهرا رضازاده عسگری؛ محمد نصیری؛ نرگس ترادیون


12. رابطة اعیان ثابته با جبر و اختیار بر پایة دیدگاه‌های محمدجعفر لاهیجی در تفسیر مفتاح الخزائن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

ابراهیم شادمبارکی؛ محمد ملکی؛ علی رضا ابراهیم