دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شاخصه‌های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


2. تحلیل وضعیت جمعیّتی شیعیان جهان با تأکید بر کشورهای با حاکمیتِ سیاسیِ غیرشیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی؛ محمد غفوری نژاد


3. نص بر امامت ائمه اهل‌ بیت (ع) از منظر اصحاب اجماع امامین صادقین (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

اکبر باقری؛ مهدی فرمانیان؛ امداد توران


4. عصمت انبیا: ماهیت و حدود آن در تفسیر المیزان و تفسیر من وحی القرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

سید مهدی رضایی؛ کاظم قاضی‌زاده


5. عصمت: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه امامیه و زیدیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محسن فتاحی اردکانی


6. تحلیل عرفانی جایگاه قلب با تکیه بر روایات امام رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

سعید ملک‌محمد؛ حامد ناجی اصفهانی


7. اختیار انسان از منظر فخر رازی و محمدحسین طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

فاطمه طاهری سلطانی؛ عزیزالله افشار کرمانی


8. نقش موقوفات و نذورات در گسترش آیین‌های عاشورایی در ایران از آل‌ بویه تا صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

مهتاب شورمیج؛ منصور داداش‌نژاد؛ محمد شورمیج؛ علی آقانوری


9. تأثیرات فرهنگ تشیّع امامیه در دوره صفویه بر کالبد شهری شیراز (با تأکید بر نظریه سرمایه‌ها در مکتب پی‌یر بوردیو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

سلیمان حیدری؛ مصطفی ندیم؛ ابوالقاسم بهرامی چگنی


10. بازتاب اعتقاد به نظام احسن در ارتقای سلامت معنوی و تعالی معرفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حبیب‌الله یوسفی؛ مرضیه عبدالکریمی نطنزی


11. بررسی و تحلیل روایات تفسیری فریقین در تعیین مصداق آیه پانزدهم سوره احقاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

عبدالله میراحمدی؛ طاهره شاکری


12. راهکارهای تعالی نفس انسان و نجات بشر از دیدگاه قاضی سعید قمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

محمدباقر نائیجی؛ ان‌شاء‌الله رحمتی