دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل گفتمان انتقادی حضرت علی علیه السلام پیرامون امامت؛ با تأکید بر منابع اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

نفیسه فقیهی مقدس


2. جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم‌سازی خدا نزد خواجه نصیر طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

حسن عباسی حسین آبادی؛ اکرم عبدالله پور