نویسنده = سید مهدی رضایی
تعداد مقالات: 1
1. عصمت انبیا: ماهیت و حدود آن در تفسیر المیزان و تفسیر من وحی القرآن

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 92-118

سید مهدی رضایی؛ کاظم قاضی‌زاده