نویسنده = زیلا سروری
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر ترجمه بطلة کربلاء بنت الشاطئ

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-94

مریم بخشی؛ علی قهرمانی؛ زیلا سروری