نویسنده = حسین جوادی نیا
تعداد مقالات: 2
1. نقد دیدگاه قفاری درباره جابر جعفی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-71

حسین جوادی نیا


2. بررسی دیدگاه نقادانه قفاری راجع به زراره با تأکید بر دیدگاه‌ خویی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش