نویسنده = محسن رفعت
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایة الکبری خصیبی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-158

وحید شریفی گرم دره؛ محسن رفعت