نویسنده = زین العابدین نجفی
تعداد مقالات: 1
1. تفکیک قوا در مذهب امامیه با عنایت به نظریه ولایت فقیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

زین العابدین نجفی؛ مهدیه نجفی کرسامی