نویسنده = محمد تیموری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تفسیری آیه ولایت از منظر فریقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-80

ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری؛ اصغر طهماسبی بلداچی