نویسنده = مصطفی جعفرطیاری
تعداد مقالات: 2
1. چیستی علم سکولار و علم دینی و معیارهای آن در دیدگاه استاد مصباح و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-45

جعفر سالمی؛ مصطفی جعفرطیاری؛ محمد مهدی سالمی


2. بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-45

مصطفی جعفرطیاری؛ شهلا نوری